Trung Ở Đây

Điều khoản mua Gift Amazon trên Paxful

điều khoản mua gift trên paxful

Tổng hợp các điều khoản mua Gift trên Paxful, giúp các bạn nhanh chóng tạo offer với nhũng điều khoản hợp lý nhất, có lợi nhất cho bạn. Mua gift thật dễ dàng với Paxful.

điều khoản mua gift trên paxful (dùng mua gift vật lý).

1. Do not send anything, unless I say yes.
2. I only accept physical card purchases.
3. Invoices and cards must coincide with the series and must be within 24 hours.
4. Write down the code so I can copy it quickly.
5. Leave feedback and I also give you feedback.


 

Facebook Comments Box

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *